Regulamin świetlicy

im. św. Franciszka

w Chojnicach:

1. Świetlica jest otwarta w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 1500 do 1800.

2. Przestrzegamy planu dnia.

3. Kulturalnie odnosimy się do opiekunów i słuchamy ich poleceń.

4. Lekcje zadane w szkole odrabiamy w świetlicy.

5. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

6. Kulturalnie zachowujemy się przy stole.

7. Szanujemy się i słuchamy wzajemnie.

8. Używamy słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

9. nie używamy wulgaryzmów.

10. Nie kłócimy się i nie bijemy.

11. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miejsca i przedmioty, z których korzystamy - celowo zniszczone rzeczy naprawiamy lub odkupujemy.

12. Wspólnie bierzemy udział we wszystkich zajęciach.

13. Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

14. Aktywnie uczestniczymy w pomocy młodszym  koleżankom i kolegom.

15. Przestrzegamy regulaminu świetlicy, aby wszyscy, którzy z niej korzystają czuli się dobrze!


Każdy się stara by zostać

wzorowym świetliczakiem,

który musi spełniać następujące kryteria:


1. Słucha opiekunów

2. Pilnie odrabia lekcje

3. Sprząta po sobie i nie tylko

4. Jest koleżeńskimi życzliwy

5. Chętnie angażuje się w zajęcia

6. Dba o dobrą atmosferę

7. Chętnie pomaga